Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 19.02.2020 r.

ZG wyznaczył na przedstawiciela SPAM do komisji konkursowej wybierającej dyrektora naczelnego Filharmonii Krakowskiej Panią Martę Straszyńską.   


ZG SPAM zatwierdził treść pisma do dyrektora IMiT Pana Maxymilina Bylickiego w sprawie powstania Polskiego Impresariatu Koncertowego. ZG SPAM pragnie zgłosić zastrzeżenia co do funkcjonowania obecnej formuły PIM.


ZG odpowiadając na prośbę o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu uchwały RM w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "budowa kampusu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy skieruje pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego, iż satysfakcją dostrzega pochylenie się Rady Ministrów nad tym zagadaniem, gdyż tak wielka skala przedsięwzięcia nie jest możliwa do udźwignięcia przez lokalną społeczność i wymaga zaangażowania środków państwowych na poziomie centralnym.


ZG SPAM zapoznał się z wszystkimi wnioskami i wystąpi do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nadanie Medali "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" dla Wojciecha Błażejczyka, Kamili Wąsik-Janiak, Anny Karpowicz, Krystiana Tkaczewskiego, Aleksandry Demowskiej-Madejskiej i Marty Straszyńskiej.

Został wysłany wniosek o dofinansowanie sprzętów do biura ZG SPAM do programu Narodowego Instytutu Wolności.


Do SPAM uchwałą nr 58 został przyjęty: Joannę Żeber.