#PayPerformers #RemunerationRight #FairRemunerationForAll

19.06.2020

ZAW STOART zwraca się do środowiska muzyków w sprawie wypełniania ankiety dotyczącej uzyskania wynagrodzeń dla artystów wykonawców ze streamingu internetowego, których wykonawcy nie otrzymują stosownie do wpływów ze sprzedaży efektów ich pracy, bo nie mają takich gwarancji prawnych. A mogliby je mieć, gdyby udało się ująć to w dyrektywie EU, która będzie niebawem uchwalana przez Parlament Europejski. Ankieta jest akcją wielu - jeśli nie wszystkich - europejskich organizacji zbiorowego zarządzania prawami artystów wykonawców i jest ona   prowadzona w całej Europie.

profil na facebook'u  https://www.facebook.com/PayPerformers/   
informacja na stronie STOART http://stoart.org.pl/o-nas/aktualnosci/-payperformers-remunerationright-fairremunerationforall