Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 17.04.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 17.04.2019 r.


Kandydat do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida.

Oddział Warszawski SPAM zgłosił do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida kandydaturę Pana prof. Kazimierza Michalika. Tę propozycję poparli członkowie Zarządu Głównego.


Ustalenie tekstu do broszury informacyjnej dla członków SPAM.

Zarząd Główny ustalił tematy do broszury informacyjnej dla członków SPAM. Zostanie ona wysłana pocztą tradycyjną do osób, które nie posiadają adresu e-mail oraz do członków, którzy zalegają ponad 3 lata z opłacaniem składek. Broszura ma za zadanie poinformować o bieżącej działalności SPAM, o możliwościach jakie daje przynależenie do SPAM oraz zachęcić osoby, które przeszły na emeryturę i automatycznie przestały płacić składki, do pozostania w SPAM.


Dom Muzyka Seniora.

Prezes Ryszard Cieśla zdał relację ze spotkania z muzykami podczas wizyty w Domu Muzyka Seniora. ZG SPAM dyskutował o roli SPAM w stworzeniu Fundacji Dom Muzyka Seniora i obecnym charakterze związku pomiędzy organizacjami. Członkowie ZG stwierdzili, iż Zarząd DMS powinien umieścić na stronie internetowej logo SPAM i podkreślić wkład SPAM w powstanie DMS. Zwrócił także uwagę na konieczność wprowadzenia czytelnych zasad w ogólnodostępnym regulaminie przyjmowania seniorów do DMS oraz zasad przyznawania zniżki.


Nowy Statut SPAM

Podczas zebrania Zarząd przeanalizował zapisy nowego statutu SPAM przesłane przez prawników. Do kancelarii zostanie wysłany dokument z poprawkami ZG.


Sprawa Pana Jarosława Janikowskiego i wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu.

Sprawa Pana Jarosława Janikowskiego i wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu została nagłośniona w mediach dzięki ZG SPAM. Na stronie internetowej Polskiego Radia 3 będzie dostępny reportaż o całej sprawie. Pan Janikowski jest obecnie przed kolejną rozprawą. Z ramienia SPAM będzie w niej uczestniczyć Pani Małgorzata Chmurzyńska. Tekst Pani Chmurzyńskiej opisujący sprawę opublikowany na stronie i facebooku SPAM poruszył wiele osób ze świata muzyki.


ZG SPAM uchwałą nr 45 przyjął na członka rzeczywistego SPAM Pana Piotra Pyca.