Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.03.2019 r.


Pismo Warszawskiego Samodzielnego Koła Seniorów.

ZG SPAM zapoznał się z pismem Warszawskiego Samodzielnego Koła Seniorów, w którym poruszana jest kwestia darmowych biletów do Filharmonii Narodowej, Teatru Wielkiego dla Seniorów, a także kwestia wysokich opłat w Domu Muzyka Seniora oraz braku muzyków wśród pensjonariuszy. Zarząd zdecydował, iż w tej chwili może zaoferować seniorom zaproszenia do Filharmonii Narodowej na Nadzwyczajny Koncert Charytatywny na rzecz Joanny Turkowskiej. Prezes Ryszard Cieśla spotka się z Panią Zofią Wit Prezes Zarządu Domu Muzyka Seniora i zorientuje się jak wygląda sytuacja w Domu Muzyka Seniora.


Prośba Pana Jarosława Janikowskiego o zajęcie stanowiska ZG SPAM w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu.

Pan Jarosław Janikowski, który był obecny na zebraniu ZG SPAM, zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska przez Zarząd, w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu. Zarząd Główny postanowił, że zainterweniuje i nagłośni sprawę. Na stronie SPAM powstanie specjalna zakładka, w której każdy muzyk niesłusznie posądzony o zakłócanie spokoju grą na instrumencie, będzie mógł przeczytać o kolejnych krokach jakie powinien podjąć jeżeli jego sprawa trafi do rozpatrzenia przez sąd.
Prośba Zakładu Polskiego Słownika Biograficznego o udostępnienie dokumentów związanych z postacią Lecha Terpiłowskiego członka zasłużonego SPAM.


ZG SPAM rozpatrzył pozytywnie prośbę Zakładu Polskiego Słownika Biograficznego i wybrał dokumenty, które zostaną udostępnione osobie wydelegowanej do pracy nad hasłem dotyczącym Pana Lecha Terpiłowskiego.


Umowy o dzieło dla muzyków wykonawców tematem poruszonym podczas zebrania w MKiDN .

Pan Jan Popis przekazał informację, iż dziesiątego kwietnia powinny paść propozycje rozwiązania sprawy umów o dzieło dla artystów muzyków wykonawców podczas zebrania Rady przy MKIDN do spraw Instytucji Kultury.