Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.01.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.01.2019 r.


Projekt pisma do NIFC w sprawie projekt Ustawy Status Artysty.

Członkowie ZG po przeanalizowaniu zapisów projektu ustawy o statusie artysty wybrali najważniejsze zagadnienia do dyskusji oraz do przesłania do A.Szklenera dyrektora NIFC. ZG SPAM zaproponował zastosowanie bardziej elastycznej formuły i uwzględnienie większego zestawu kryteriów dla stowarzyszeń, które miałyby być "reprezentatywne" i nadawać status artysty. Proponujemy przyjęcie dodatkowych (alternatywnych) kryteriów:

  1. Bezwzględna liczba członków, np. minimum 500;

  2. Dotychczasowa długoletnia działalność poświadczona odpowiednią dokumentacją, np. 25– 30 lat nieprzerwanej działalności;

  3. Zrzeszanie większej niż jedna ilości specjalności zawodowych związanych z daną dziedziną sztuki. To kryterium wynika z faktu, iż nadreprezentowane ilościowo mogą być (i są) stowarzyszenia „kanapowe”, zrzeszające bardzo wąskie grupy specjalistów, a reprezentujące tę samą dziedzinę sztuki (np. związane z teatrem, z filmem). Kontrowersje również dotyczą zapisów związanych z tworzeniem nowych bytów organizacyjnych jak Narodowy Fundusz Fundusz, Rada Funduszu, dysponujących funduszami, otrzymujących odpowiednie wynagrodzenie (rozdz. 2 Art 15.) oraz z nowymi zadaniami i zobowiązaniami stowarzyszeń (rozdz 3, art 23,24. ), którym nie tylko, że nie przypisano żadnych środków finansowych na realizację dodatkowych działań, ale jeszcze obciążono obowiązkiem podawania się licznym kontrolom. Stowarzyszenia dysponują na ogół odpowiednią kadrą przygotowaną merytorycznie do realizacji nowych obowiązków (tak jest w przypadku SPAM), ale równocześnie środki finansowe powinny być proporcjonalnie rozdzielone miedzy nowe podmioty a stowarzyszenia uczestniczące w nadawaniu „statusu artysty”.


Sprawa umowy o dzieło SPAM.

ZG SPAM dyskutował nad udoskonaleniem umowy o dzieło wykorzystywanej przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków. Po konsultacjach z prawnikami powstanie umowa, której główne zapisy będą obowiązywały w całym Stowarzyszeniu.


Odpowiedź MKiDN w sprawie emerytur dla harfistów.

W odpowiedzi na pismo z MKiDN w sprawie emerytur dla muzyków, ZG stwierdził, iż materia zagadnienia zawarta w piśmie nie została merytorycznie rozpoznana przez MKiDN. Projekt ustawy o Statusie artysty nie obejmuje i nie reguluje tej kategorii zagadnienia. Z tego powodu ZG ponowił zapytanie w tej sprawie. Jest to bardzo istotne zagadnienie dla wymienionej w piśmie grupy zawodowych artystów muzyków, którzy czekają na odpowiedź i rozwiązanie przedstawionego problemu.  


Nowi członkowie SPAM.

Do SPAM zostały przyjęte następujące osoby: na członka wspierającego Pan Tomasz Momot uchwałą nr 43, członka rzeczywistego: Pan Jacek Stankiewicz, Pani Małgorzata Dzikowska, Pan Jan Kalinowski.