Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego Domu Muzyka Seniora

Fot. Zygmunt Szpaderski