Zieleński 1611-2011 - Sabionetta i La Tempesta

Wykonanie utworów Mikołaja Zieleńskiego odbywa się i jest współfinansowane w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca "Nowe Interpretacje"