Świąteczny Koncert w Biurze ZG SPAM – Kancjonał Zamojski

Zespół Muzyki Dawnej SABIONETTA

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011 r.