Oddział Poznański

Kazimierz Budzik - Przewodniczący  
tel:602-620-747

Poznajmy i Chrońmy Muzyczne Dziedzictwo Wielkopolski

Koncerty (pomyślane jako cykl) mają na celu popularyzację i ochronę twórczości kompozytorów działających w Poznaniu i Wielkopolsce, głównie w XX w. W programie tegorocznego koncertu znalazły się: "Morskim cmenatrzom - modlitwa" Janusza Stalmierskiego, "Koncert na skrzypce" Stefana Bol. Poradowskiego, oraz II Symfonia "Rytm i praca" Feliksa Nowowiejskiego.

Wykonawcy koncertów to w przeważającej mierze członkowie Oddziału Poznańskiego SPAM (Muzycy Teatru Wielkiego, Filharmonii Poznańskiej i Akademii Muzycznej).

Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich

Muzycy i organizatorzy - Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu i Oddział Poznański Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków - zapraszają na kolejne edycje imprezy, która łączy prezentacje kapel dudziarskich i koźlarskich, warsztaty dla młodych muzyków, seminarium poświęcone ochronie ludowej muzyki i instrumentów charakterystycznych dla naszego regionu oraz jedyny w Polsce konkurs dla budowniczych dud i ludowych instrumentów lutniczych na wykonanie nowego instrumentu.

Dudy - instrument niegdyś popularny na terenie prawie całej Polski - spotkać obecnie można w niewielu miejscach. Najwięcej, bo aż 5 ich odmian (dudy kościańskie, gostyńskie, kozioł weselny i ślubny, oraz sierszenki) występuje w Wielkopolsce. Poza naszym regionem znane są tylko 3 odmiany: w Tatrach - dudy podhalańskie (zwane kozą), w Beskidzie Śląskim - gajdy i w okolicach Żywca - dudy żywieckie.

Od 2017 roku Tradycje Dudziarskie w Wielkopolsce wpisane są na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Na Konfrontacje organizatorzy zapraszają najlepszych muzyków ze środkowej i południowej Wielkopolski (kapele dudziarskie), z Wielkopolski zachodniej (kapele kozła weselnego i ślubnego) oraz z Podhala, Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego. Z mistrzami występują także młodzi i najmłodsi muzycy.

Dwudniowe święto kapel dudziarskich w Poznaniu to spotkanie nie tylko muzyków, ale też budowniczych dud, którzy przywożą wykonane przez siebie instrumenty. Są one oceniane przez specjalistów pod względem zgodnego z tradycją wykonania oraz jakości brzmienia. Wykonanie takiego instrumentu tradycyjnymi metodami wymaga kilkumiesięcznej, żmudnej pracy i wysokich kwalifikacji, dlatego budowniczych dud jest w Polsce tylko kilku.

Organizatorzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu i Oddział Poznański Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Współpraca: Muzeum Etnograficzne w Poznaniu i Instytut im. Oskara Kolberga.Oddział Poznański Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków jest organizatorem Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich.

W tym roku impreza odbyła się w dniach 14 -15 maja. Konfrontacje łączą prezentacje kapel dudziarskich i koźlarskich, konkurs instrumentów dudowych, warsztaty dla młodych muzyków oraz seminarium poświęcone ochronie ludowej muzyki i instrumentów charakterystycznych dla naszego regionu.

W konkursie wykonawczym wzięło udział ok. 30 kapel, które zaprezentowały się podczas dwóch koncertów w sobotę 17.05, o godz. 18.00 na dziedzińcu Muzeum Etnograficznego i w niedzielę 18.05 przed Ratuszem Poznańskim.

Do konkursu instrumentów dudowych zgłoszono 10 instrumentów. Będą one oceniane przez specjalistów pod względem zgodnego z tradycją wykonania oraz jakości brzmienia. Dodajmy, że budowa instrumentu tradycyjnymi metodami wymaga kilkumiesięcznej, żmudnej pracy i wysokich kwalifikacji.


https://www.youtube.com/watch?v=ne9sOEa3eP4

https://www.youtube.com/watch?v=tcjnpljhix8