Porównanie zakresów opieki Medicover

13.10.2017

PAKIETY DLA CZŁONKÓW SPAM W MEDICOVER 

www.zawodytworcze.pl/dokumenty.html

ZDROWIE
www.zawodytworcze.pl/dokumenty/Program%20-%20Poj,%20Rodz%20Zdrowie%20-%20Opcja%20z%20doplatami.pdf

ZDROWIE EKSTRA www.zawodytworcze.pl/dokumenty/Program%20Opieki%20Medycznej%20Zdrowie%20Extra%20-%20zakres%20uslug.pdf 

ZDROWIE PREMIUM 
www.zawodytworcze.pl/dokumenty/Program%20Opieki%20Medycznej%20Zdrowie%20Premium%20-%20zakres%20uslug.pdf

ZDROWIE SENIOR 
www.zawodytworcze.pl/dokumenty/Program%20-%20Pojedynczy%20Zdrowie%20Senior.pdf

ZDROWIE SENIOR - OPCJA Z DOPŁATAMI
www.zawodytworcze.pl/dokumenty/Program%20Opieki%20Medyczne%20Zdrowie%20Senior%20-%20opcja%20z%20doplatami%20-%20zakres%20uslug.pdf