SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

02.10.2017

Zarząd Główny podjął uchwałę nr 29 o zniesieniu ulgi za opłacenie składek za rok z góry (lub pół roku) dla osób pracujących na etacie - składka roczna wyniesie 240 zł. Ta uchwała obowiązuje we wszystkich kołach i oddziałach SPAM w całej Polsce. Wszelkie dotychczasowe ulgi dla poszczególnych kół ustalane z poprzednimi Zarządami Głównymi zostały anulowane!

Załączamy obecną obowiązującą wszystkich członków SPAM tabelę składek. Uprzejmie prosimy Przewodniczących Oddziałów, aby zaktualizowali składki w księgowościach wszystkich instytucji kultury, których członkowie są zapisani do ich jednostki oraz pozostałych członków i poinformowali o aktualnych składkach. Oficjalna informacja o składkach jest zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce dokumenty członkowskie.

Zarząd Główny pragnie poinformować o tym, że w październiku zostaną wysłane monity do wszystkich zalegających z opłatami w całej Polsce oraz z informacją o możliwościach jakie daje przynależenie do SPAM.