Oddział Katowicki

- Aleksandra Rudzka-Kurdyś – przewodnicząca oddziału

- Tomasz Żymła – zastępca przewodniczącego 

- Wojciech Stępień – skarbnik 

- Ewelina Sławska – sekretarz 

- Dariusz Zboch – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Biedrowska – przewodnicząca

 - Jakub Łysik – członek zwyczajny 

- Paulina Grondys – członek zwyczajny