Oddział Katowicki

- Tomasz Żymła – przewodnicząca oddziału

Aleksandra Rudzka-Kurdyś – zastępca przewodniczącego 

Ewelina Sławska – skarbnik 

- Dariusz Zboch – sekretarz 

- Jakub Łysik – zastępca skarbnika

Komisja Rewizyjna

- Paulina Grondys – przewodnicząca

- Justyna Młynarczyk – z-ca przewodniczącej 

- Anna Ogińska – członek zwyczajny