Zjazd Delegatów SPAM oddaje hołd zmarłemu w ostatnich dniach Stefanowi Sutkowskiemu

23.04.2017

Zjazd Delegatów SPAM oddaje hołd zmarłemu w ostatnich dniach Stefanowi Sutkowskiemu, twórcy i wieloletniemu dyrektorowi Warszawskiej Opery Kameralnej, wiceprezesowi i prezesowi Zarządu Głównego SPAM w latach 1971- 1981. Stefan Sutkowski należał do niestrudzonych propagatorów i animatorów muzyki dawnej; był twórcą potrafiącym odnaleźć wspólny język artystyczny z wielkimi polskimi reżyserami tworząc niepowtarzalne inscenizacje operowe. Angażował się i inicjował rozwój placówek badawczych, dokumentujących bogatą twórczość minionych wieków, czynnie uczestniczył w pracach związanych z wydawaniem dzieł muzyki polskiej; stworzył i prowadził liczne festiwale związane z muzyką dawną. Dziełem jego życia była Warszawska Opera Kameralna i realizowany przez nią Festiwal Mozartowski. Festiwal ten stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń muzycznych w świecie, czyniąc z Warszawy ważny, europejski ośrodek propagujący twórczość Mozarta. Z bólem patrzymy na to, że bogate dziedzictwo zostawione krajowi w spadku przez Stefana Sutkowskiego ulega wypaczeniu i zatarciu przez nową dyrekcję Warszawskiej Opery Kameralnej. Pamięć po świętej pamięci koledze Stefanie Sutkowskim, który u schyłku swojego życia mocno przeżywał częściową likwidację stworzonego przez niego zespołu, zobowiązuje nas do największych starań o zachowanie bogatej spuścizny organizacyjnej i ideowej pozostawionej nam przez tego wielkiego artystę i wizjonera. Wierzymy w to, że najlepszym upamiętnieniem Stefana Sutkowskiego będzie rozwój powołanych przez niego do życia instytucji, festiwali i zespołów. Apelujemy do władz państwa, województwa i miasta Warszawy o realizację artystycznego testamentu wybitnego artysty i pochylenie się z troską nad wielkimi dziełami jego życia.

Jerzy Łysiński