Oddział Warszawski

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków działa od 1966 roku i tworzy historię kultury muzycznej Stolicy. Wielopokoleniowe stowarzyszenie ludzi oddanych muzyce i jej propagowaniu. W swoim dorobku ma setki zorganizowanych koncertów i spotkań muzycznych. Od zawsze służy integracji środowiska artystów, wspiera rozwój młodych talentów, ale nie zapomina o muzykach seniorach i ich dorobku. Oddział Warszawski zrzesza w swoich szeregach profesorów Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, artystów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, artystów Warszawskiej Opery Kameralnej, Koło Seniorów i Koło Terenowe. Współpracuje ze Związkiem Artystów Wykonawców STOART, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS i Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.


Zarząd Oddziału:

  Marta Straszyńska - prezes 
  Dorota Radomska - wiceprezes 
  Wojciech Świętoński - wiceprezes
  Marcin Stawiszyński - skarbnik
  Justyna Straszyńska - sekretarz 
  Dorota Puchnowska - Aftyka - członek zarządu 
  Krzysztof Furmańczyk - członek zarządu 

  LOGO ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO KLIKNIJ TUTAJ


  Adres:

  Dom Kultury "Kolorowa" 

  ul. gen. K. Sosnkowskiego 16

  02-495 Warszawa 

  tel. 604 050 362

  e-mail: owspam@wp.pl


  Do Oddziału Warszawskiego przynależą: Koło Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Koło Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Koło Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, Koło Solistów i Kameralistów, Koło Seniorów OW, Koło Terenowe.