10 stycznia 1914 urodził się prof.Franciszek Wesołowski Nestor polskich teoretyków muzyki.

10.01.2017

10 stycznia 1914 urodził się prof.Franciszek Wesołowski Nestor polskich teoretyków muzyki. Należał do grona Członków Honorowych SPAM. Był Wiceprezesem Zarządu Głównego w latach 1965 -1977 i 1974-1988, pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Jako przedstawiciel SPAM brał udział w pracach Komisji Ustrojowo-Programowej Szkolnictwa Artystycznego. Był również organistą, kompozytorem, pedagogiem, znawcą muzyki dawnej, autorem wielu popularnych podręczników do muzyki, propagatorem kultury muzycznej. Od 1939 członek Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej. Doctor honoris causa Akademii Muzycznej w Łodzi, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy, jest laureatem nagrody II i I st. Ministra Kultury i Sztuki.

Prof. Franciszek Wesołowski, badacz wszystkich dziedzin teorii muzyki, stworzył nowoczesną literaturę podręcznikową do nauki zasad muzyki, harmonii, kontrapunktu, kształcenia słuchu, nauki o skalach i polskim folklorze muzycznym. W podręcznikach Profesora wykład teoretyczny ilustrowany przykładami żywej muzyki zawiera bezcenne dla nauczyciela i ucznia precyzyjnie opracowane wskazówki metodyczne. W swoich licznych artykułach, których opublikował ponad 70, referatach i wykładach w kraju i za granicą, wiele uwagi poświęcił problemom wykonawstwa muzycznego, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości organowej, a także muzyki fortepianowej oraz wokalistyki. W centrum zainteresowań prof. Wesołowskiego znajdowały się również szeroko przez niego analizowane zagadnienia praktyki wykonawczej, w tym zwłaszcza muzyki baroku oraz barokowej teorii afektów.