Sprawozdania z działalności Kół i Oddziałów SPAM

03.01.2017
23 Kwietnia odbędzie się XVII Zwyczajny Zjazd Delegatów SPAM. Z naszej strony można pobrać formularze sprawozdania za działalność Koła/Oddziału za lata 2012- 2016 (dział: o Stowarzyszeniu/ Dokumenty).