VII Międzynarodowy Konkurs im. Carla Marii von Webera

26.10.2016

  VII Międzynarodowy Konkurs im. Carla Marii von Webera, organizowany jest przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, oraz Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Konkurs odbędzie się w terminie 18-21 listopada 2016 r. w siedzibie AMKL, pl. Jana Pawła II nr 2, 50 - 043 Wrocław.  Do udziału w Konkursie mogą być zakwalifikowani fagociści i klarneciści urodzeni po 18 listopada 1985 r. Kandydaci zgłaszają swój udział w Konkursie na Karcie zgłoszenia. Kartę zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty opłaty wpisowej należy przekazać osobiście lub drogą pocztową w terminie do 15 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Biuro Promocji i Organizacji Imprez

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

 Kandydaci proszeni są o przesłanie na adres mailowy: weber@amuz.wroc.pl noty biograficznej i zdjęcia w terminie do 30 października 2016 r.