Nagrody dla Członków Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

12.10.2016Przedstawimy listę osób nagrodzonych podczas Jubileuszu 60-lecia Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków:

Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

1. Maria Marietta Kruzel–Sosnowska Oddział Warszawski 
2. Zbigniew Lasocki Oddział Łódzki
3. Bogdan Dowlasz Oddział Łódzki

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

1. Barbara Żurowska-Sutt Oddział Gdański
2. Maria Czechowska-Królicka Oddział Wrocławski
3. Bogumiła Lutak-Modrinić Oddział Krakowski 
4. Barbara Ewa Werner Oddział Wrocławski

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

1. Ewa Alchimowicz-Wójcik Koło w Olsztynie
2. Małgorzata Kowalik Koło w Szczecinie 
3. Zbigniew Miński Koło w Szczecinie

Dyplom MKiDN

1. Katarzyna Brodacka-Falkowska Koło w OlsztynieODZNACZENIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW


Dyplom uznania SPAM

1. Izabela Bojkowska Oddział Warszawski
2. Krzysztof Koziatek Koło w Olsztynie 
3. Roman Lasocki ZG SPAM
4. Kazimierz Michalik ZG SPAM
5. Mirosława Nowak-Dobrychłop Koło w Olsztynie 
6. Zbigniew Ostrowski Koło w Olsztynie
7. Iwona Sawulska Oddział Lubelski 
8. Agnieszka Schulz-Brzyska 
Oddział Lubelski
9. Eugeniusz Sąsiadek Oddział Wrocławski 
10. Jolanta Sołowiej Koło w Olsztynie
11. Zbigniew Stępniak Koło w Olsztynie
12. Zygmunt Szpaderski Warszawskie Samodzielne Koło Seniorów
13. Ewa Wankiewicz Koło w Olsztynie
14. Stefan Kamasa Oddział Warszawski 
15. Paweł Banasiuk Koło w Olsztynie

Złota Odznaka SPAM

1. Maria Behrendt Koło w Szczecinie 
2. Bogdan Dowlasz Oddział Łódzki 
3. Zofia Kruszewska-Wysokińska Oddział Warszawski
4. Bogumiła Lutak-Modrinić Oddział Krakowski 
5. Bohdan Łukaszewski Białystok 
6. Bogdan Makal Oddział Wrocławski
7. Alicja Nowak Oddział Krakowski 
8. Dorota Obijalska Koło w Olsztynie 
9. Iwona Polak Oddział Wrocławski 
10. Tadeusz Rokicki Oddział Lubelski 
11. Elżbieta Stefańska Oddział Krakowski 
12. Marta Straszyńska Oddział Warszawski 
13. Stanisława Strugała Oddział Wrocławski 
14. Waldemar Walczak Oddział Warszawski 
15. Jacek Wota Oddział Wrocławski 
16. Mariola Zagojska Oddział Lubelski 
17. Jerzy Pelc Oddział Poznański
18. Piotr Kostrzewski Oddział Poznański

Medal SPAM „Za zasługi dla muzyki polskiej”

1. Irena Banasiuk-Brodacka Koło w Olsztynie
2. Irena Bogucka-Olkowska Koło w Olsztynie
3. Jarosław Ciecierski Koło w Olsztynie
4. Daniel Dramowicz Koło w Olsztynie
5. Włodzimierz Jarmołowicz Koło w Olsztynie
6. Andrzej Jekiełek Koło Filharmonii Narodowej 
7. Andrzej Mazur Oddział Lubelski
8. Artur Milian Koło w Olsztynie
9. Tadeusz Niedźwiedź Koło w Olsztynie
10. Urszula Oleksiak Koło Filharmonii Narodowej 
11. Andrzej Wiltos Koło Filharmonii Narodowej 
12. Zdzisław Wylonk Koło w Olsztynie
13. Katarzyna Janczewska-Sołomko ZG SPAM
14. Wiesław Ochman Oddział Warszawski

Zasłużony Członek SPAM 

Warszawskie Samodzielne Koło Seniorów:
1. Eugeniusz Fedorczyk 
2. Jerzy Gonczorowski 
3. Andrzej Płonczyński 
4. Jan Pruszak 
5. Bogusława Wróblewska 
6. Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska

7. Wiesława Koperna Oddział Poznański
8. Jan Cieślak Oddział Poznański
9. Jan Jański Oddział Poznański
10. Jerzy Kubiak Oddział Poznański