Podziękowania po Jubileuszu 60-lecia Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

15.10.2016

                                                                                                            Warszawa, 3 października 2016 roku

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków jak i własnym, pragnę jak najserdeczniej podziękować za udział, w tak ważnym i pięknym dla Naszego Stowarzyszenia - Jubileuszu 60-lecia. Nasze spotkanie, które przebiegało w prawdziwie przyjacielskiej atmosferze, jestem głęboko przekonany, że również stało się okazją do tego, by wzajemnie umocnić się w przeświadczeniu, że nie tylko warto – ale trzeba aktywnie działać na rzecz muzyki, zwłaszcza w jej aspekcie społecznym.

Państwa dokonania w terenowych oddziałach i kołach SPAM, z jakimi mogliśmy się zapoznać, budzą podziw i zasługują na najwyższe uznanie. Wszystkie nowe inicjatywy, jakie się pojawiają, zwłaszcza wśród młodszych działaczy, dobrze rokują, żeby móc wyjść naprzeciw temu wszystkiemu, co niesie nowy czas.

Z wielkim wzruszeniem i należnym szacunkiem było nam dane spotkać się z seniorami SPAM, w tym z prezesami poprzednich kadencji. To był ważny moment, żeby poczuć, że jako stowarzyszenie trwamy od lat - trwamy na zasadzie „sztafety pokoleń”.

Pragniemy pogratulować wszystkim odznaczonym i wyróżnionym Koleżankom i Kolegom, co jest jeszcze jednym dowodem na to, że Wasza aktywność, powszechnie ceniona przez odbiorców muzyki, jest także doceniana przez czynniki bardziej oficjalne.

Szanowni Państwo, Jubileusz 60-lecie stał się również okazją do podjęcia kilku wątków tematycznych, przygotowujących Zjazd Delegatów, który się odbędzie w kwietniu 2017 roku. Stąd też postawione pytanie: „Dlaczego jestem w SPAM?”, na które próbowaliśmy już teraz sobie odpowiedzieć. Jest ono wciąż aktualne, wszak za kilka miesięcy, gdy spotkamy się już na Zjeździe Delegatów SPAM (w kwietniu 2017 r.) chcielibyśmy, odwołując się do takich m.in. przemyśleń, stworzyć i przyjąć dobry program dla naszej działalności na następne lata.

Radość przeżywania naszego Jubileuszu, mogła być tym większa, że pięknym „akordem zamknięcia” stał się występ znakomitych kameralistów: Magdaleny Szczepanowskiej – skrzypce, Damiana Kułakowskiego – altówka i Piotra Hausenplasa – wiolonczela, tworzących Trio smyczkowe „Canone All’Unisono”. Udany przebieg naszego spotkania, to również sprawa życzliwości STOART, gościnność Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz pełna poświęcenia praca Biura ZG SPAM, co podkreślamy z wielką wdzięcznością.

Z serdecznym podziękowaniem i Koleżeńskim Pozdrowieniem

Jan Popis

Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków