Kongres kultury 2016

07.10.2016

W dniach 7-9 października odbędzie się Kongres Kultury Polskiej. Przedstawiamy tematy dwóch Paneli: Panel prowadzony przez p.prof Dorotę Ilczuk z SWPS: Artyści na rynku pracy w Polsce.

Rynek pracy artystów i twórców to w tej chwili sprawa pierwszej wagi. W ostatnich trzech, czterech latach mieliśmy dyskusję medialną na ten temat, krytyczne wystąpienia twórców, rozproszone inicjatywy naprawcze, trochę badań, a nawet strajk artystów – i co z tego wszystkiego wyniknęło? Niewiele. Tymczasem rynek pracy artystów jest bardzo specyficzny. Dochody są niepewne i nieregularne. Sukces zawodowy nie zawsze gwarantuje osiągnięcie wysokiego poziomu stabilizacji finansowej. Zabezpieczenie socjalne w formie ubezpieczenia medycznego i emerytalnego, zaczyna być luksusem dla najbogatszych. Niestety, widzimy wyraźne luki w polityce rządowej odnoszące się zarówno do kwestii popytowych (skala wsparcia bezpośredniego dla artystów, ulgi podatkowe, system emerytalny, poziom edukacji kulturalnej), jak i podażowych (szkolnictwo artystyczne). Brakuje też dostatecznego rozpoznania tego zagadnienia i informacji dostępnych w domenie publicznej. Konkludując, w dalszym ciągu zawodowa sytuacja artystów nie jest adekwatna do rozpoznanych tendencji rozwojowych, zgodnie z którymi ich praca w kulturze i branżach kreatywnych jest postrzegana jako istotne źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej współczesnych gospodarek. Aż 63 proc. aktywnych zawodowo artystów biorących udział w naszym badaniu ocenia źle i bardzo źle wsparcie ze strony państwa dla artystów. Brzmi to jak sygnał SOS wysłany przez twórców. Odpowiedzią na ten sygnał powinno być takie zaprojektowanie systemowych rozwiązań na rynku pracy artystów, które uczynią jego funkcjonowanie profesjonalnym i przyjaznym dla nich samych. Zbierzmy więc wypracowane w ramach różnych inicjatyw propozycje i zajmijmy się tym na Kongresie Kultury. Składam tę propozycję w imieniu swoim jako badaczki zagadnień pracy i wynagrodzeń w kulturze i branżach kreatywnych (patrz publikacja „Artyści na rynku pracy”, „Attyka” 2016), a także jako przedstawicielka nieformalnej sieci ekonomistów kultury w Polsce."

oraz prowadzony przez Martę Skowrońską Markiewicz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej z Warszawy:
Kultura nie-uczestnictwa. Kultura nie-dostępności. Rozwój publiczności a organizacje kultury

Według badania GUS z 2014 roku pt. „Uczestnictwo w kulturze” wzrasta odsetek deklarujących uczęszczanie do artystycznych instytucji kultury, a 80,3 proc. Polaków powyżej 15. roku życia uważa, że kultura jest ważna. Jednocześnie – jak wynika z tego samego badania – w 2014 roku muzea zwiedziło 19,9 proc. osób, a 6 proc. badanych było na koncercie w filharmonii. Co tak naprawdę instytucje i organizacje kultury wiedzą o swoich publicznościach? Jakie wnioski można wyciągnąć z dostępnych danych i badań ? Czy znamy potrzeby naszych odbiorców i czy umiemy na nie odpowiadać? Jak budujemy relacje z publicznością? Co dzisiaj znaczy bycie instytucją dostępną? Czy cena biletu jest najistotniejszą barierą uczestnictwa? Na przykładzie Warszawy chcemy porozmawiać o korzyściach, jakie mogą wynikać ze współpracy organizacji kultury w jednym mieście w obrębie rozwoju publiczności. Co możemy zrobić w pojedynkę, a co osiągnąć, budując między sobą partnerstwa i stawiając w centrum wspólnego zainteresowania widza i jego rozwój? Wreszcie – jak dostępność, wzajemne wsparcie i współpraca mogą przełożyć się na wzrost uczestnictwa w kulturze? Punktem wyjścia są doświadczenia zebrane w ramach projektu Adeste, w którym udział wzięło 27 stołecznych organizacji kultury."