Samodzielne Koło nr 4 przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Samodzielne Koło nr 4 przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Zarząd Koła:

Karolina Nowak-Waloszczyk - Przewodnicząca Koła NOSPR
Roch Prax - Wiceprzewodniczący 
Ewa Bychowiec - Sekretarz
Łukasz Bebłot - Skarbnik 
Jolanta Sobczak-Smołka - Członek Zarządu