Spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego SPAM w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

07.03.2016

W dniu 20.01.2016 przedstawicie ZG SPAM w osobach prof. Andrzeja Zielińskiego – wiceprezesa i red. Jana Popisa – prezesa zarządu, odbyli spotkanie z Panią Wandą Zwinogrodzką – podsekretarzem stanu w Ministerstwie. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pana Wicepremiera – Ministra Piotra Glińskiego, jako odpowiedź na list ZG SPAM. Do przeprowadzenia spotkania w imieniu  Pana Ministra została upoważniona Pani Wanda Zwinogrodzka, która przyjęła naszych przedstawicieli przy współudziale swoich trzech doradców.

Spotkanie miało charakter merytorycznej rozmowy na temat najważniejszych spraw naszego środowiska. Przebiegało w rzeczowej i pełnej otwarcia atmosferze.

Wśród zagadnień poruszonych podczas tego spotkania znalazły się:

1.   Autoprezentacja (czym jest SPAM, kogo zrzesza, jaki ma program i możliwości działania - jako najbardziej liczna i opiniotwórczej ogólnopolska organizacja polskich artystów-muzyków, osiągnięcia SPAM, wybitne osobistości SPAM)

2.   Sprawa muzyki polskiej

- repertuar i wykonawcy w filharmoniach, operach, mediach publicznych

- dbałość o dziedzictwo kulturowe (m.in. sprawa likwidacji i sprzedaży Polskich Nagrań)

2. Upowszechnianie i edukacja

- sprawa koncertów organizowanych w mniejszych ośrodkach

- przedmiot „Muzyka” w szkolnictwie powszechnym

3. Powołania dyrektorów w instytucjach kultury

- brakuje specjalistów w gronie kandydatów na te stanowiska

- reprezentacja przedstawicieli SPAM w komisjach konkursowych

4. Działalność niektórych instytutów kultury  

5. Ograniczone możliwości działania organizacji pozarządowych, (stowarzyszeń, fundacji), m.in. przez obowiązek płacenia podatku VAT.

Na koniec Pani Wanda Zwinogrodzka otrzymała Kronikę SPAM, najnowsze wydanie Biuletynu oraz pierwszą publikację fonograficzną  ZG SPAM – pięciopłytowy album CD wydany z okazji stulecia urodzin Witolda Rowickiego – znakomitego dyrygenta, który jak wiadomo, był jednym z założycieli SPAM.

Kontynuacją kontaktów SPAM z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego było spotkanie, tym razem już z biurze Zarządu Głównego, w dniu 24 lutego 2016 z Panem Maxymilianem Bylickim – Doradcą Podsekretarza Stanu. Dzięki temu, w sposób już bardziej szczegółowy rozmawialiśmy o sprawach wcześniej poruszonych w przekonaniu, że nad ich rozwiązaniem będziemy współpracować, pozostając w kontakcie.

W szczególności dotyczy to takich zagadnień jak:

- polski repertuar i udziału polskich wykonawców w programach

  koncertowych,

- powszechna edukacja muzyczna,

- ranga w społeczeństwie muzyka-artysty,

- sytuacja krajowych filharmonii i oper,

- szkolnictwo artystyczne,

- budzący żywe dyskusje sposób oceny projektów w ramach

  programów operacyjnych ministra,

- sprawa ochrony zbiorów – w tym fonograficznych,

- podatek VAT od działalności artystycznej.


Pan Maxymilian Bylicki jako pianista i również jako członek naszego stowarzyszenia jest doskonale zorientowany w tych wszystkich sprawach. Z obu tych spotkań wynieśliśmy przekonanie, że mamy wspólne z MKiDN poglądy na większość problemów, z jakimi się spotykamy w naszej działalności zawodowej i również społecznej, i że w duchu wzajemnego zrozumienia będziemy mogli je rozwiązywać.

 

Jan Popis - Prezes SPAM