Samodzielne Koło Muzykologów

Zarząd Samodzielnego Koła Muzykologów:

Maria Wróblewska - Przewodnicząca 
Anna Iwanicka-Nijakowska - Sekretarz
Mariola Nałęcz - Skarbnik

Informacja o działalności Samodzielnego Koła Muzykologów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w latach 2017-2020

7 lipca 2017 r. podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano nowy Zarząd Koła w składzie: Maria Wróblewska – przewodnicząca, Anna Iwanicka-Nijakowska – sekretarz, Mariola Nałęcz – skarbnik.

15 czerwca 2018 r. Zarząd Koła podjął uchwałę, zaakceptowaną przez członków Koła, o skierowaniu do ZG SPAM wniosku o zmianę dotychczasowej nazwy na Samodzielne Koło Muzykologów SPAM. Propozycja zmiany nazwy wynikała z wykształcenia i zainteresowań członków Koła, oraz profilu prowadzonej i planowanej
działalności.

Podczas zebrania podjęto decyzję o zorganizowanie przez Koło sesji naukowej związanej ze 140 rocznicą fonografii. Sesja pt. „Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje, współczesność”, odbyła się 25-26 września 2018 r. w siedzibie Instytutu Sztuki PAN przy ulicy Długiej w Warszawie. Współorganizatorami sesji były Sekcja Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Została sfinansowana ze środków pozostających do dyspozycji Samodzielnego Koła Muzykologów. W przygotowaniu
sesji uczestniczyła przewodnicząca Koła i Katarzyna Janczewska-Sołomko.

Członkinie Koła – Katarzyna Janczewska-Sołomko i Bożenna Rożniatowska
zakończyły prace nad leksykonem „Muzycy pedagodzy w kulturze polskiej : urodzeni do 1871 roku”. Po jego publikacji, 18 czerwca 2019 r. w siedzibie SPAM przy ulicy Marszałkowskiej odbyło się spotkanie promocyjne.

Trwają prace nad uzupełnieniem i dalszą częścią leksykonu poświęconego polskim muzykom pedagogom, z udziałem większej liczby członków Koła. Po wstępnych rozmowach planowane jest jego wydanie drukiem.

Liczba członków Koła powiększyła się z 15 do 17.

Informację sporządziła:
Maria Wróblewska – przewodnicząca Samodzielnego Koła Muzykologów SPAM
Warszawa, 20.03.2021

Benefity członkowskie

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M