Samodzielne Koło nr 37 w Olsztynie

Skład Zarządu Samodzielnego Koła SPAM nr 37 w Olsztynie (kadencja 09.10.2018-2023):

Komisja Rewizyjna:

Tadeusz Niedźwiedź 
Lucyna Żołnierek-Frenszkowska
Daniel Dramowicz

http://www.kolospam.olsztyn.pl/


Nasze koło SPAM (nr 37) istnieje od 1961 roku, skupiając aktywnych i zasłużonych muzyków regionu, artystów kilku pokoleń, działających aktywnie w różnych specjalnościach i miejscach regionalnego życia muzycznego i społecznego. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia pełnimy rolę opiniotwórczą, promujemy lokalne środowisko muzyczne, dbamy o poszanowanie praw muzyka przy stałym dążeniu do utrzymania jak najwyższego poziomu artystycznego. Istnienie Koła SPAM w Olsztynie zaowocowało w wielu aspektach życia muzycznego, wśród których ważne miejsce stanowi zawsze integracja artystów-muzyków oraz promocja wysokiej kultury.


Działalność Samodzielnego Koła SPAM nr 37 w Olsztynie w latach 2017-2020:


I.                   Wakacje z Nutkami

- 9-20.08.2017 – XV Jubileuszowe Warsztaty Muzyczne „Wakacje z nutkami” w Ośrodku Kalwa w Pasymiu, udział wzięło 112 uczniów z całej Polski, a rewelacyjny Koncert Finałowy miał miejsce w Sali Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 19.08.2017.

Kadrę pedagogiczną stanowili: dr Karina Gidaszewska (skrzypce), mgr Dorota Obijalska (skrzypce, zespoły, orkiestry), mgr Anna Rzymyszkiewicz (skrzypce), prof. dr hab. Agata Jarecka (wiolonczela), dr Anna Jundziłł (flet), mgr Agnieszka Prosowska-Iwicka (flet), mgr Dorota Żołnacz (klarnet), mgr Beata Ludwicka (fortepian), mgr Matylda Rogowska (fortepian), mgr Tomasz Michalak (zespoły kam.), ad. dr hab. Piotr Sułkowski (orkiestry), mgr Agnieszka Wichłacz (śpiew), mgr Justyna Chudy (fizjoterapia).

Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu nadeszły dla Kadry i Organizatorów m.in. od Prezydenta Olsztyna oraz Dyrektora MOK-u.

- XVI Warsztaty Muzyczne „Wakacje z nutkami”, Pasym 2018

W dniach 08.08 – 19.08.2018 odbyły się XVI Warsztaty Muzyczne „Wakacje z nutkami” dla dzieci i młodzieży w Ośrodku „Kalwa” w Pasymiu wśród mazurskich lasów nad jeziorem Kalwa.

Organizatorem było olsztyńskie koło Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków  oraz Firma Edukacyjna „Amabile” Dorota Obijalska we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie oraz Filharmonią Warmińsko – Mazurską w Olsztynie.

Przyjechało 113 uczestników z całej Polski. Zajęcia odbywały się w specjalnościach: skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, fortepian. W programie lekcje indywidualne, zespoły kameralne, orkiestry, praca z akompaniamentem.

Uczestnicy pracowali pod okiem znakomitej kadry opiekuńczo – wychowawczej i pedagogicznej.

W 2018 roku gościliśmy:

Prof. dr hab. Agata Jarecka – AM Łódź – wiolonczela

Prof. zw dr hab. Małgorzata Skorupa – AM Gdańsk – skrzypce

Mgr Anna Rzymyszkiewicz – Warszawa – skrzypce

Mgr Dorota Obijalska – Olsztyn – skrzypce

Mgr Dorota  Żołnacz – Warszawa – klarnet

Mgr Agnieszka Prosowska – Iwicka – Warszawa – flet

Mgr Ewa Gawrońska – Olsztyn - wiolonczela

Dr Anna Jundziłł – Olsztyn – flet

Mgr Beata Ludwicka – Warszawa – fortepian

St. Wykł. Mgr Andrzej Siarkiewicz – Gdańsk – Fortepian

Mgr Matylda Rogowska – Olsztyn – fortepian

Podczas warsztatów gościliśmy Jarosława Kordaczuka i Izabelę Kościesza z projektem „Którędy do dźwięku?”.

Odbyły się Warsztaty wokalne z prof. Marcinem Wawrukiem oraz Warsztaty fizjoterapeutyczne  z mgr Justyną Chudy a także Warsztaty orkiestrowe z prof. nadzw. dr hab.  Piotrem Sułkowskim – dyrektorem Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej w Olsztynie.

Projekt zakończył się koncertami uczestników warsztatów oraz pedagogów w Ośrodku „Kalwa”, koncertem w Pasymiu ( 17.08.2018 Kościół Rzymskokatolicki) oraz Koncertem Finałowym 18.08.2018 w Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej  dla szerokiej publiczności.

Pozostały  niezapomniane wrażenia!

14 -25.08.2019 – Wakacje z nutkami 

Z grona współorganizatorów odszedł Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, za to rozszerzyła się nasza współpraca z Filharmonią Warmińsko-Mazurską. Koncert Finałowy odbył się w jej gmachu, 24 sierpnia, jak zwykle – z wielkim sukcesem! Poza stałą kadrą pedagogiczną wśród nas zagościli olsztyński kompozytor awangardowy Jarosław Kordaczuk i Izabella Kościesza z warsztatami „Którędy do dźwięku?” Odbyły się też znakomite warsztaty orkiestrowe z prof. Piotrem Sułkowskim oraz wokalno-instrumentalne z Agnieszką Kowalik. Tegoroczne  „Wakacje z nutkami” zakończył koncert uczestników w ośrodku Kalwa i w pasymskim kościele rzymskokatolickim, także wspomniany wcześniej w Filharmonii.

Warto też wspomnieć, że w roku 2019 powstała praca licencjacka Zuzanny Klofczyńskiej na wydziale Sztuki UW-M na podstawie materiałów dotyczących „Wakacji z nutkami”.

II.                Saloniki muzyczne (77-80)

19 lutego 2017 – 77 Salonik muzyczny (oparty na różnych konfiguracjach cyfry 7)

- prowadzenie – kol. Jarosław Ciecierski

12 marca 2017 – 78 Salonik muzyczny „Pomuzykujmy, a przyjdzie wiosna”

- prowadzenie – kol. Anna Jundziłł

7 maja 2017 – 79 Salonik muzyczny „Muzyczne układanki”

- prowadzenie – kol. Jarosław Ciecierski

3 grudnia 2017 – 80 Salonik Muzyczny „Georg Philipp Telemann” (w 250 rocznicę śmierci)

- prowadzenie – kol. Dorota Obijalska i kol. Jarosław Ciecierski

Koncert odbył się w Hotelu „Pod Zamkiem” (dawnej siedzibie Szkoły Muzycznej) i, niestety,  na skutek braku chęci kontynuacji tego cyklu ze strony MOK, okazał się ostatnim w cyklu…

III.             Olsztyńskie Koncerty Organowe

- „Olsztyńskie Koncerty Organowe” w 2017 roku odbyły się pod egidą MOK-u, ale poza Kołem SPAM i J. Ciecierskim jako kierownikiem artystycznym, natomiast zorganizowaliśmy Koncert Jakubowy w Konkatedrze św. Jakuba (25.07.2017) z udziałem artystów z Włoch: Silvano Rodi (organy), Dominika Zamara (sopran), a Olsztyn, zgodnie z założeniami tych koncertów („kameralne muzykowanie olsztynian i ich gości”) reprezentował organista, kol. Jarosław Ciecierski. Było to jedno z największych wydarzeń muzycznych tego lata.

- w roku 2018 (od 8 lipca do 26 sierpnia) odbyły się w Konkatedrze św. Jakuba Jubileuszowe XL Olsztyńskie Koncerty Organowe, które ponownie udało się nam poprowadzić z Miejskim Ośrodkiem Kultury, a kierownictwo artystyczne sprawował Jarosław Ciecierski, związany z „Koncertami” od 1999 r. Z tej okazji były także podziękowania i upominki od Urzędu Miasta: dla prof. Andrzeja Chorosińskiego (poprzedniego dyr. art.), Anny Jundziłł (Przewodniczącej Koła SPAM w Olsztynie) oraz Jarosława Ciecierskiego (aktualnie prowadzącego Koncerty). Program ich był zresztą w dużym stopniu retrospektywny, zaprosiliśmy wykonawców z kraju i zagranicy, z festiwalem naszym już wcześniej związanych.

Zespół wokalny Cantamen (Białystok); Jarosław Ciecierski – organy (Olsztyn), Bernhard Gfrerer – organy (Salzburg), Maria Perucka – skrzypce, Roman Perucki – organy (Gdańsk), Aga Winska – sopran, Karol Gołębiowski – organy (Bruksela), Krzysztof Latała (Kraków), Felix Ketterer (Offenburg), Józef Serafin – org. (Kraków), Andrzej Chorosiński– organy, Michał Chorosiński – recytacje.

Nie było wprawdzie Koncertu Jakubowego, ale, jak się okazało, po raz ostatni mieliśmy możność zacząć OKO uroczystą Mszą Inauguracyjną – z udziałem wykonawców tego dnia. Odbył się jednak dodatkowy koncert w święto 15.08 – Magdalena Białecka (organy) zagrała program pt. „Muzyka organowa wyższych sfer”.

W 2019 roku (i później) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie jednostronnie przejął zarządzanie festiwalem, tak więc ani SPAM, ani J. Ciecierski w nim nie uczestniczyli.

IV.             Inne koncerty okolicznościowe

19.05.2019 – „Pokochaj muzykę Stanisława Moniuszki” – Koncert monograficzny SPAM w 200 setną rocznicę jego urodzin, we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta, p. Piotra Grzymowicza. Gospodarzem była nasza Koleżanka Jolanta Sołowiej, zaś Julitta Pałys wraz z Ewą Chrabłowską opracowała prezentację multimedialną o Kompozytorze. Koncert w Ratuszu był połączony z jej 25-leciem pracy artystyczno-pedagogicznej Pani Jolanty Sołowiej. Pani Sołowiej otrzymała wtedy przyznaną przez Prezydenta Olsztyna Statuetkę Św. Jakuba.

Wystąpili Uczniowie i Pedagodzy naszej Szkoły w repertuarze wokalnym i instrumentalnym, obrazującym twórczość Moniuszki z różnych okresów jego życia; zabrzmiały nie tylko „hity” w rodzaju słynnych arii czy pieśni, ale również mniej znane, a bardzo interesujące utwory. Koncert zgromadził w Sali Sesyjnej Ratusza licznych słuchaczy, żywo reagujących na tę muzykę i świetne wykonania. Wydarzenie to wpisało się w nasz cykl dorocznych koncertów monograficznych, jaki od wielu lat promujemy.

- Rozpoczęcie cyklu koncertów – „Poranki Muzyczne” w Kamienicy Naujacka (MOK) we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Olsztyńską Szkołą Muzyczną.

Pomysłodawczynią i Koordynatorką projektu jest Ewa Wankiewicz.

28.11.2019 – 1.  Poranek Muzyczny

11.02.2020 – 2. Poranek Muzyczny w MOK

V.                Sprawy Koła w tym okresie

Na nasz wniosek ZG SPAM przyznał panu Włodzimierzowi Jarmołowiczowi tytuł Zasłużonego Członka SPAM.

 

 

Benefity członkowskie

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M