Warsztaty "Muzyczna Ciekawość Świata"

29.04.2015

Warsztaty "Muzyczna Ciekawość Świata" są prowadzone przez Kwartet AMOK. Zajęcia dostarczają dzieciom kontakt "na żywo" z muzyką i muzykami oraz umożliwiają różnorodne działania artystyczne (plastyczne, teatralne, dziennikarskie) mające przybliżyć podstawowe zagadnienia z zakresu muzyki klasycznej.
W ramach projektu współfinansowanego przez m.st. Warszawa do końca 2015 roku odbędą się cykle 5 zajęć dla 6 klas z 3 szkół podstawowych.
Więcej informacji na stronie: www.kwartetamok.pl/warsztaty2015

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M