Film Promujący nasze wydawnictwo

28.01.2015

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

LINK DO FILMU:

https://www.youtube.com/watch?v=mOuPLblfWKk