Forum Prawa Autorskiego

18.11.2014

19 listopada odbędzie się szóste Forum Prawa Autorskiego. Przedmiotem dyskusji będą mechanizmy licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne. 

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Kina Kultura, przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie.    

Forum Prawa Autorskiego, powołane w styczniu 2013 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, jest stałą platformą dyskusji o zagadnieniach związanych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Do wzięcia udziału w forum resort kultury zaprosił ok. 80 podmiotów -  przedstawicieli środowisk twórczych, organizacji zbiorowego zarządzania, izb gospodarczych, instytucji kultury oraz użytkowników i organizacji pozarządowych, których działanie związane jest z prawem autorskim. Dodatkowo MKiDN przygotowało 10 wolnych miejsc dla przedstawicieli organizacji, które szczególnie zainteresowane są tematem danego spotkania, a nie zostały zaproszone. Rejestracja dla tych osób za każdym razem zostaje otwarta kilkanaście dni przed spotkaniem. Już niebawem otworzymy rejestrację dla osób, które będą chciały wziąć udział w spotkaniu 19 listopada.

Pierwsze Forum Prawa Autorskiego odbyło się 27 marca 2013 r., drugie – 6 czerwca 2013 r.. Na obu spotkaniach dyskutowano na temat zasad korzystania z utworów osieroconych i zapewnienia szerszego dostępu do dzieł out-of-commerce. Podczas trzeciego forum, które się odbyło 2 października 2013 r. jego uczestnicy rozmawiali na temat dozwolonego użytku publicznego oraz prawa do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right). Czwarte forum dotyczyło natomiast przepisów karnych z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dyskusja na piątym spotkaniu forum, które odbyło się 29 stycznia 2014 r., dotyczyła konsultacji społecznych w zakresie reformy europejskiego prawa autorskiego. 

Wszystkie spotkania są transmitowane na żywo. Za każdym razem internauci mogą śledzić na bieżąco przebieg całej dyskusji za pośrednictwem strony www.prawoautorskie.gov.pl.

Na Forum Prawa Autorskiego  zapraszamy również wszystkich dziennikarzy zainteresowanych podejmowanymi na spotkaniach tematami. 


W szóstym Forum Prawa Autorskiego weźmie udział przedstawiciel Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.