PREMIERA

30.10.2014

PREMIERA
Mateusz Kobiałka
Cykl pieśni do słów Bolesława Leśmiana na sopran, fortepian i harfę multimedialną.
Koncert organizowany przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca


03.11.2014 poniedziałek 18:30

Sala Koncertowa
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków

Wykonawcy:
Anna Lichorowicz – sopran
Wojciech Świętoński – fortepian

Mateusz Kobiałka jest kompozytorem wszechstronnym. W jego twórczości bardzo znaczące miejsce zajmuje twórczość wokalna oraz wokalno-instrumentalna, w której często wykorzystuje nowe techniki kompozycji, elementy muzyki elektronicznej oraz przede wszystkim komputerowe systemy interaktywne, traktowane na równi z pozostałymi wykonawcami.

Za pomocą najnowszych technologi i wykorzystania muzyki elektronicznej w utworach wokalnych i wokalno-instrumentalnych poszerza spektrum brzmieniowe i tworzy całkiem nowe możliwości wykonawcze tradycyjnie pojmowanej sztuki wokalnej. Idea systemów interaktywnych polega na tym, że w przeciwieństwie do tradycyjnych metod – tak zwanych utworów z „taśmą”, gdzie muzycy dopasowują swoje wykonanie to martwo i bezdusznie odtwarzanej ścieżki dźwiękowej, system interaktywny bierze czynny udział w wykonaniu utworu, inteligentnie dopasowując się do „żywych” wykonawców. Jest przez nich kontrolowany nie za pomocą tradycyjnych interfejsów muzycznych w postaci np. klawiatur fortepianowych, czy syntezatorowych, lecz w sposób bardzo naturalny, poprzez ruchy, zachowania, gesty, które komputer inteligentnie interpretuje, odczytując zamysł wykonawcy i dopasowuje się do niego.

Istnieje bardzo wiele metod interakcji muzycznej – idei zapoczątkowanej w XX wieku przez Maxa Mathewsa. W planowanym cyklu pieśni do słów Bolesława Leśmiana, na fortepian, sopran oraz interaktywny system komputerowy zostanie podjęta próba poszerzenia możliwości wykonawczych, a zwłaszcza barwowych ludzkiego głosu. Cykl zainspirowany twórczością poety daje duże możliwości interpretacyjne, zarówno w warstwie kompozycji, jak i wykonawczej. Do tych celów oprócz tradycyjnych „instrumentów” jakimi będą fortepian akustyczny, oraz głos kobiecy – sopran dramatyczny, zostanie użyta harfa multimedialna (bez-strunowa) połączona  z elektronicznym systemem interaktywnym. Wokalistka śpiewając jednocześnie za pomocą gestów i ruchów rękami będzie rozpoczynać różnego rodzaju procesy dźwiękowe towarzyszące „żywym” wykonawcom.

Być może utwór będzie również stanowić punkt wyjścia dla innych twórców i interpretatorów sztuki wokalnej , do rozwoju w nowych, niezbadanych dotąd kierunkach twórczych i estetycznych. Gdzie warstwa elektroniczna nie będzie „obcym” zjawiskiem, lecz kolejnym naturalnym instrumentem, rozwijającym nawet możliwości brzmieniowe głosu ludzkiego i zmieniającym jego postrzeganie.