Orfeusz

13.06.2014
Podczas koncertu Nadine Sierry i Mariusza Kwietnia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej dnia 15 czerwca zostanie wręczona doroczna nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Orfeusz. Otrzyma ją Mariusz Kwiecień za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuki operowej, które w sposób tak znaczący umacniają prestiż polskich artystów muzyków na scenach operowych świata. Nagrodę wręczą Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Katarzyna Janczewska-Sołomko i Dyrektor naczelny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski.


http://www.teatrwielki.pl/repertuar/koncert/kalendarium/kurzak_kwiecien.html?year=2014&month=6&kid=1324

Dyrygent - Carlo Montanaro

Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

PROGRAM KONCERTU

GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)
Cyrulik sewilski opera buffa w 2 aktach
Libretto: Cesare Sterbini
1. Uwertura 
2. Largo al factotum 
Aria Figara z aktu I
3. Temporale z II aktu
4. Dunque io son?
Duet Rosiny i Figara z aktu I

GAETANO DONIZETTI (1797-1848)
Napój miłosny opera comica w 2 aktach
Libretto: Felice Romani
5. Prendi, per me sei libero
Aria Adiny z aktu II

PRZERWA

VINCENZO BELLINI (1801-1835)
Purytanie opera seria w 3 aktach
Libretto: Carlo Pepoli
6. Ah! Per sempre io ti perdei
Aria Riccarda z aktu I

GAETANO DONIZETTI
Łucja z Lammermooru opera seria w 3 aktach
Libretto: Salvatore Cammarano
7. Regnava nel silenzio
Aria Łucji z aktu I
Solo na harfie: Grażyna Strzeszewska
8. Il pallor funesto, orrendo
Duet Enrica i Łucji z aktu II
Don Pasquale opera buffa w 3 aktach
Libretto: Giovanni Ruffini
9. Uwertura
10. E il dottor non si vede!
Duet Noriny i Malatesta z aktu I

Opieka impresaryjna: Paweł Marzec 
Inspicjent: Andrzej Wojtkowiak
Światła: Stanisław Zięba
Dźwięk: Adam Ciesielski

www.mariuszkwiecien.com