Samodzielne Koło nr 112 przy Filharmonii Łódzkiej

Samodzielne Koło nr 112 przy Filharmonii Łódzkiej


Jakub Kosmal - Przewodniczący Koła 112 

Karol Piszczorowicz - Sekretarz 

Małgorzata Domańska - Skarbnik 
Samodzielne koło SPAM przy Filharmonii Łódzkiej im.A.Rubinsteina działa od 2012 roku.Członkami koła są artyści-wykonawcy Filharmonii Łódzkiej mający bogaty dorobek artystyczny.

Pragniemy poinformować iż przy SPAM Filharmonii Łódzkiej działa Orkiestra Kameralna składająca się z artystów muzyków tej instytucji angażująca również do współpracy uczniów i studentów szkół artystycznych w celu rozwijania uzdolnień oraz edukacji młodzieży. Jednym z ważniejszych wydarzeń organizowanych przez koło był Koncert Muzyki Polskiej ,,Katyń in Memoriam" który odbył się 14.04.2018 roku w Archikatedrze Łódzkiej z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości.

26.04.2020 roku odbędzie się w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi kolejny koncert zorganizowany przez nas, poświęcony również tej tematyce w związku z 80 rocznicą zbrodni katyńskiej. Koncerty te sprzyjają kultywowaniu pamięci historycznej, ale również popularyzacji muzyki wybitnych polskich kompozytorów,oraz pielęgnowaniu dziedzictwa polskiej kultury.

Pragnę poinformować również iż w 2014 roku z okazji 60 rocznicy powstania Opery Łódzkiej jako przewodniczący Koła SPAM wystąpiłem z wnioskiem o nadanie jednej z ulic Łodzi nazwy im prof. Władysława Raczkowskiego. Prof. Raczkowski był znaczącą postacią kultury muzycznej powojennej Łodzi. W latach 1950-1959 wykładał w PWSM w Łodzi.

Pełnił również funkcję kierownika artystycznego Filharmonii Łódzkiej. W roku 1954 z inicjatywy Władysława Raczkowskiego powstała Opera Łódzka.

Starania o upamiętnienie tej zasłużonej postaci okazały się skuteczne. Nie mamy co prawda ulicy prof. Raczkowskiego ale skwer jego imienia w centrum Łodzi.