Nominacja do nagrody Association for Recorded Sound Collections

27.02.2014

Uprzejmie informujemy, iż Dyskopedia poloników z okresu 1919-1939 (t. 1-4, wyd. Warszawa BN 2013, CXIII + 1664 s.) Katarzyny Janczewskiej-Sołomko została nominowana do nagrody Association for Recorded Sound Collections - Award for Excellence w kategorii badań historii nagrań. Praca jest kontynuacją Dyskopedii poloników do roku 1918 (t. 1-3, wyd. Warszawa BN 2002, CXIII+1664 s.) tej samej autorki. Obie publikacje są unikatowe w polskiej i światowej literaturze przedmiotu.