Policzone i Policzeni 2024!

05.04.2024

Policzone i Policzeni 2024! Artyści, Twórcy i Wykonawcy w Polsce

 • Artystko, Artysto! Twórczyni, Twórco! Wykonawczyni, Wykonawco!

  W 2018 roku rozpoczęliśmy wspólnie drogę, której celem jest wprowadzenie w życie Ustawy o zawodzie artysty. Zacznij z nami finisz tego maratonu! Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS, na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod kierownictwem profesor Doroty Ilczuk prowadzi prace badawcze, mające na celu doprecyzowanie i domknięcie procesu wprowadzenia ustawy w życie.

  Aby wprowadzane zmiany miały odniesienie do rzeczywistości, szczególnie tej zmienionej, dotkniętej pandemią Covid-19, niezbędne jest przeprowadzenie badania, które pozwoli zdiagnozować aktualną sytuację.

  Zachęcamy, włącz się aktywnie w badania!
  Zostań twórczynią/ twórcą własnego losu i przełamując złość, frustrację czy poczucie braku sprawczości stań się częścią tej zmiany, tak aby system był skierowany do Ciebie, a nie odwrotnie.

  Ankieta jest w pełni anonimowa. Jej wypełnienie potrwa około 20 minut. Jeśli uznasz, że artystki i artyści, twórczynie i twórcy zasługują na głos UDOSTĘPNIJ INNYM ankietę i pokaż, że SIĘ LICZYSZ.
  Prosimy o podanie danych zgodnie ze stanem na 1 marca 2024. 


  Ankieta będzie aktywna do 5 maja 2024.  https://liczymysie.webankieta.pl/


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M