Archiwum: Październik 2019

MUZYKA NOWA – NOWE TECHNOLOGIE

Koncert MUZYKA NOWA – NOWE TECHNOLOGIE

3 listopada 2019, godz. 17:00
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa

Bezpłatne karty wstępu
Czytaj więcej »

Jak Sąd uzasadnia skazanie pianisty

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy obszerne fragmenty z uzasadnienia wyroku, o którym tak głośno było kilka tygodni temu zarówno w mediach publicznych, jak i społecznych. Chodzi mianowicie o skazanie pianisty, Jarosława Janikowskiego w I instancji na karę grzywny w wysokości 2000 złotych za to, że graniem na fortepianie zakłócał spokój dzienny dwojgu mieszkańcom bloku w Konstancinie. Sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie, Agnieszka Szpilska, w swoim uzasadnieniu wskazuje, że zachowanie to wypełnia znamiona czynu opisanego w art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń. Sąd II instancji podtrzymał wyrok. Czekamy na jego uzasadnienie.

W sentencji publikowanego wyroku jest błąd – chodzi o słowa „zakłócał spokój oraz spoczynek nocny”. Na stronie 10 sama sędzia A. Szpilska, stwierdza, że nie doszło do zakłócania spoczynku nocnego, a omyłkowe słowa ze strony 1 powinny zostać skorygowane przez sąd odwoławczy. Co też sąd II instancji uczynił.

Tytułem komentarza: nie możemy dokumentu opublikować w całości, ze względu na dobra osobiste innych osób, zeznających w procesie. Za zgodą p. Jarosława Janikowskiego publikujemy fragmenty, które dotyczą jego samego i jego zeznań.

Zwracamy uwagę na fakt, iż w wyroku gra na fortepianie została zakwalifikowana jako wykroczenie z art. 51 § 1 kw, co może mieć dalekosiężne skutki w zakresie możliwości egzystowania w zawodzie muzyka; może także wywoływać skutki dla każdej innej głośniejszej czynności domowej.

To, co najbardziej dziwi nas, nie–prawników, to to, że sąd, zarówno I jak i II instancji, w swoich orzeczeniach pominął istnienie przepisów art. 112–115 Prawa o ochronie środowiska i wydanego na ich podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku, które określają poziom dopuszczalnego hałasu w mieszkaniach. Przepisy i Rozporządzenie jak do tej pory zawsze były podstawą wydawania wyroków w podobnych sprawach, wyroków – dodajmy – korzystnych dla muzyków. Także Sąd Najwyższy wielokrotnie powoływał się na nie w swoim orzecznictwie. Niestety, brak oparcia się na obiektywnych miarach w przypadku tej sprawy wywołuje wrażenie uznaniowości końcowego werdyktu. Mamy prawo mieć wątpliwości, czy sąd zebrał materiał dowodowy w sposób wyczerpujący i czy rozważył wszystkie aspekty tej sprawy.

Czytaj więcej »

AKCJA ZNICZ


Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od wielu lat organizuje w Warszawie Akcję Znicz. Symbolicznym światełkiem oraz tabliczką "W hołdzie i pamięci Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków" przywracamy pamięć o zmarłych muzykach, często legendarnych postaciach życia muzycznego i wybitnych osobowościach, którzy tworzyli nasze stowarzyszenie, działali w nim przez wiele lat, a którzy często byli samotni.

Czytaj więcej »

Moniuszko i muzyka hiszpańska

19 października 2019, godz. 18.00
Trybunał Koronny
Rynek 1, Lublin

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

Serdecznie zapraszamy do Kalisza!

Serdecznie zapraszamy 26.10.2019, do Hotelu Komoda w Kaliszu gdzie odbędzie się benefis Mirosławy Kuczyńskiej, zasłużonej wykładowczyni Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu. Organizowany koncert jubileuszowy będzie częścią obchodów 100-lecie Szkoły muzycznej w Kaliszu. Środki zebrane z sprzedaży biletów orz aukcji będą przeznaczone na cele charytatywne, na rzecz Hospicjum w Kaliszu.


Czytaj więcej »

LEGALNA MUZYKA

W czasach nieograniczonego dostępu do internetu mamy możliwość dotarcia i skorzystania z wielu cennych informacji, które stwarzają nam nowe możliwości muzycznej pracy. Jako muzycy wykonawcy powinniśmy jednak zwrócić uwagę na legalność źródeł, które są dla wszystkich dostępne. Przy ogromie możliwości często nie mamy pewności, czy to z czego korzystamy idzie w parze z poszanowaniem praw i pracy innych.


Akcja informacyjna Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków LEGALNA MUZYKA zorganizowana dzięki wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, skierowana jest zarówno do muzyków zawodowych jak i uczniów szkół muzycznych oraz studentów. Zaprezentujemy najważniejsze zagadnienia dla wykonawców muzyki związane z codziennym, legalnym korzystaniem z zasobów muzycznych w internecie. Przeprowadzimy szereg wywiadów ze znawcami tematów z dziedziny prawa autorskiego i pokrewnego oraz specjalistów od zasobów muzyki w sieci.


Czytaj więcej »

Maria Szymanowska Maestra zapomniana

Maria Szymanowska Maestra zapomniana

12 października 2019, godz.19.30
Chopin Salon, ul. Smolna 14 
Czytaj więcej »

Serdecznie zapraszamy na koncert!

Czytaj więcej »

Koncert nr 587. Maria Szymanowska

Koncert nr 587. Maria Szymanowska Maestra Zapomniana.

13 października 2019 r., godz. 15.00
Oranżeria, Muzeum Romantyzmy w Opinogórze 

Czytaj więcej »

Koncert Co łączy Grażynę Bacewicz z Sherlockiem Holmesem

Co łączy Grażynę Bacewicz z Sherlockiem Holmesem

12 października 2019, godz. 18.00
Pałac w Nieborowie

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

Przeciwko tej decyzji sądu zdecydowanie protestujemy...

Oświadczenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków ws. wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie (II Wydział Karny, sygn. akt II W 1088/17), z dnia 11 lutego 2019 r.


Czytaj więcej »

O Ustawie o Statusie Artysty

Szanowni Państwo,

Pragniemy przytoczyć parę faktów w sprawie Ustawy Status Artysty i sprostować nieprawdziwe informacje jakie znalazły się w mediach:

1. Ustawa Status Artysty została stworzona przez artystów wszystkich dziedzin sztuki i reprezentujące ich organizacje pozarządowe. Politycy na tym etapie nie brali w tym udziału.
2. Głównym celem jaki przyświecał twórcom ustawy jest pomoc artystom wszystkich dziedzin, którzy nie pracują na etatach i zarabiają miesięcznie zbyt mało, aby opłacać sobie składki, a czynnie uprawiają sztukę.
3. Status Artysty będzie przyznawany artystom zarówno z dyplomem ukończenia studiów artystycznych jak i bez dyplomu. Osoby, które czynnie uprawiają sztukę, a nie posiadają wystarczających środków na opłacenie miesięcznej składki emerytalnej i zdrowotnej, będą mogły zwrócić się o dofinansowanie.
4. Nie będzie żadnej komisji, której celem miałoby być ocenianie twórczości!
5. Brak Statusu Artysty w żaden sposób nie ograniczy możliwości uprawiania sztuki!

Czytaj więcej »

Artykuł SKAZANY PIANISTA


Szanowni Państwo. 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Pani Małgorzaty Chmurzyńskiej w sprawie kuriozalnego wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie (II Wydział Karny, sygn. akt II W 1088/17), z dnia 11 lutego 2019 r. w którym gra na fortepianie w ciągu dnia, w prywatnym mieszkaniu została porównana z czynem chuligańskim. 

Zamieszczamy również stanowisko ZG SPAM. Czytaj więcej »

Koncert Finałowy VII Międzynarodowego Festiwalu ARS MUSICA

Koncert Finałowy VII Międzynarodowego Festiwalu ARS MUSICA

13.10.2019 o godz.19.00
Konkatedra pw. Św Aleksandra 
Czytaj więcej »

Poranek muzyczny dla dzieci

Polak - Węgier, dwa bratanki

6 października 2019 (niedziela), godz. 12.30
Dom Kultury "Kolorowa", Warszawa Ursus
ul. Sosnkowskiego 16
Wstęp wolny
Czytaj więcej »

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M