11 stycznia swoje 88 urodziny obchodzi wybitna skrzypaczka, założycielka SPAM - Wanda Wiłkomirska

Wanda Wiłkomirska 11 stycznia obchodzi 88 urodziny. Jest członkiem założycielem SPAM, była członkiem ZG i zarządu Sekcji Solistów. Jest jedną z najsłynniejszych polskich skrzypaczek, znakomitą kontynuatorką tradycji muzycznych rodu Wiłkomirskich. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w piątym roku życia u ojca, Alfreda Wiłkomirskiego – skrzypka i chórmistrza. Po ukończeniu w 1947 r. z odznaczeniem studiów w klasie Ireny Dubiskiej w PWSM w Łodzi, doskonaliła swe umiejętności pod kierunkiem Ede Zathureczky'ego w AM w Budapeszcie, u Eugenii Umińskiej i Tadeusza Wrońskiego w Warszawie oraz u Henryka Szerynga w Paryżu. Jest laureatką czterech międzynarodowych konkursów skrzypcowych: w Genewie, Budapeszcie, Konkursu Bachowskiego w Lipsku oraz Konkursu im. H.Wieniawskiego w Poznaniu. Wanda Wiłkomirska była obecna na estradach m.in. Stanów Zjednoczonych, prawie wszystkich krajów europejskich, Japonii, Nowej Zelandii i Ameryki Południowej. Jest uznana za jedną z czołowych skrzypaczek XX wieku. Grała na skrzypcach Petrusa Guarneriusa (Wenecja 1734r.) Nagrywała dla EMI, Deutsche Gramophon, Polskich Nagrań, Philipsa, Hungarotonu i innych wytwórni płytowych, dokonując licznych prawykonań, m.in. koncertów skrzypcowego Grażyny Bacewicz , Ekspresji Tadeusza Bairda, Dialogów Augustyna Blocha, koncertów skrzypcowych Zbigniewa Bargielskiego i Zbigniewa Bujarskiego, Capriccia Krzysztofa Pendereckiego, utworów kompozytorów niemieckich. W 1983 przyjęła profesurę w Hochschule fur Musik w Mannheim-Heidelbergu. Odtąd praca pedagogiczna stała się jej pasją. Prowadziła, kursy mistrzowskie uczestniczyła w pracach jury międzynarodowych konkursów skrzypcowych m.in. w Londynie,Moskwie, Paryżu, Poznaniu, Monachium, Hanowerze i Tokio. Byłą profesorem klasy skrzypiec w Sydney Conservatory of Music.
Z okazji urodzin składamy Pani Wandzie Wiłkomirskiej życzenia zdrowia, wszelkiego dobra i pomyślności na dalsze lata!
Czytaj więcej »

10 stycznia 1914 urodził się prof.Franciszek Wesołowski Nestor polskich teoretyków muzyki.

10 stycznia 1914 urodził się prof.Franciszek Wesołowski Nestor polskich teoretyków muzyki. Należał do grona Członków Honorowych SPAM. Był Wiceprezesem Zarządu Głównego w latach 1965 -1977 i 1974-1988, pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Jako przedstawiciel SPAM brał udział w pracach Komisji Ustrojowo-Programowej Szkolnictwa Artystycznego. Był również organistą, kompozytorem, pedagogiem, znawcą muzyki dawnej, autorem wielu popularnych podręczników do muzyki, propagatorem kultury muzycznej. Od 1939 członek Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej. Doctor honoris causa Akademii Muzycznej w Łodzi, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy, jest laureatem nagrody II i I st. Ministra Kultury i Sztuki.

Prof. Franciszek Wesołowski, badacz wszystkich dziedzin teorii muzyki, stworzył nowoczesną literaturę podręcznikową do nauki zasad muzyki, harmonii, kontrapunktu, kształcenia słuchu, nauki o skalach i polskim folklorze muzycznym. W podręcznikach Profesora wykład teoretyczny ilustrowany przykładami żywej muzyki zawiera bezcenne dla nauczyciela i ucznia precyzyjnie opracowane wskazówki metodyczne. W swoich licznych artykułach, których opublikował ponad 70, referatach i wykładach w kraju i za granicą, wiele uwagi poświęcił problemom wykonawstwa muzycznego, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości organowej, a także muzyki fortepianowej oraz wokalistyki. W centrum zainteresowań prof. Wesołowskiego znajdowały się również szeroko przez niego analizowane zagadnienia praktyki wykonawczej, w tym zwłaszcza muzyki baroku oraz barokowej teorii afektów.

Czytaj więcej »

7 stycznia swoje 94 urodziny obchodził prof. Juliusz Pietrachowicz, puzonista solista, członek – założyciel SPAM

7 stycznia swoje 94 urodziny obchodził prof. Juliusz Pietrachowicz, puzonista solista, członek – założyciel SPAM, uhonorowany Złotą Odznaką stowarzyszenia, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, laureat nagrody III st. Ministra Kltlury i Sztuki za działalność dydaktyczno – wychowawczą. 
Laureat II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych w 1951 r. w Berlinie oraz nagrody International Trombone Association. W latach 1958-1974 uczył gry na puzonie w Państwowym Liceum Muzycznym w Warszawie oraz równolegle w PWSM w Łodzi (1959-1974). Od 1963 związany z AMFC w Warszawie w 1973 r. został mianowany docentem, a w 1988 – profesorem. Od 1975 roku jako juror brał udział w wielu konkursach i przesłuchaniach krajowych i zagranicznych (m.in. Monachium, Vercelli, Praha). Jest autorem programów nauczania gry na puzonie w szkołach muzycznych I-II st., wykładał na kursach metodycznych dla nauczycieli. Był pierwszym wykonawcą dedykowanych Mu utworów na puzon. Dokonał nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia. Jest autorem publikacji Czynność organów zadęcia w procesie formowania dźwięku na puzonie 1984r.

Z okazji 94 urodzin składamy Panu Profesorowi życzenia zdrowia, wszelkiego dobra i pomyślności na dalsze lata!

Czytaj więcej »

Szlagiery sprzed Ery

Szlagiery sprzed Ery


9 stycznia 2017, godz. 18:00 
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski 
ul. Leszczyńskiego 23, Lublin

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

Relacja filmowa z Jubileuszu SPAM

Rozdanie nagród - https://youtu.be/RnMeXET-Eiw
Referat programowy- 

Prezentacja osiągnięć- część I, strona www  - 

Prezentacja strony www o prof.Dubiskiej -

Czytaj więcej »

Odszedł prof. MICHAŁ BRISTIGER

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 16 grudnia 2016 r. odszedł prof. MICHAŁ BRISTIGER - wybitny intelektualista, muzykolog, autor licznych prac naukowych oraz inicjator projektów badawczych. Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych.
 
W latach 1962-1965 członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, w latach 1965-1968 - sekretarz; członek-założyciel Sekcji Pedagogów, Teoretyków i Pisarzy Muzycznych oraz członek jej zarządu.
 
W 1967 r. otrzymał został uhonorowany Złotą Odznaką SPAM
 
                                             Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 
Czytaj więcej »

Sprawozdania z działalności Kół i Oddziałów SPAM

23 Kwietnia odbędzie się XVII Zwyczajny Zjazd Delegatów SPAM. Z naszej strony można pobrać formularze sprawozdania za działalność Koła/Oddziału za lata 2012- 2016 (dział: o Stowarzyszeniu/ Dokumenty).
Czytaj więcej »

Świąteczne życzenia

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz 
pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2017
życzy wszystkim 
 Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 
Czytaj więcej »

Zapraszamy na koncert z cyklu "HARMONIE"

Koncert z cyklu "HARMONIE"
18 grudnia 2016 r., godz. 17.00
Klub 13 Muz
Chór PAX CHRISTI przy NSPJ w Szczecinie 
Chór Kombatant 

wstęp wolny
Czytaj więcej »

Smyki smykom w Opatówku

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M