Szanowni Państwo,


Bardzo serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i liczną obecność podczas webinaru

„Sztuka czy usługa? Dzieło czy zlecenie?”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polskich

Artystów Muzyków. Do dzisiaj obejrzało go ponad 1000 osób.

Dziękujemy niezwykle licznym i aktywnym dyskutantom na czacie, w szczególności

dyrektorowi Filharmonii Łódzkiej, panu Tomaszowi Bębnowi za merytoryczne uwagi.

Serdecznie dziękujemy:

Pani Monice Karwaszewskiej za przygotowaną prezentację oraz za to, że zechciała podzielić

się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, a także odpowiedzieć na pytania internautów;

Pani Małgorzacie Chmurzyńskiej za przygotowanie i prowadzenie webinaru;

Panu Maciejowi Chwale za realizacja streaming'u, nagłośnienie i oświetlenie.

Zapraszamy na kolejne przedsięwzięcia naszego Stowarzyszenia.


www.spa-m.pl

Link do webinaru: https://youtu.be/9TaRZyKFh4U  

Czytaj więcej »

WEBINAR SZTUKA CZY USŁUGA? DZIEŁO CZY ZLECENIE?

Zarząd Główny SPAM zaprasza na webinar z Moniką Karwaszewską, która opowie m.in. o tym, jak skutecznie broni podczas rozpraw sądowych umów o dzieło podważanych przez kontrolerów ZUS.
Czytaj więcej »

Fonie Lublina - Camille Saint-Saëns – in memoriam

Camille Saint-Saëns – in memoriam

28 lutego 2021, godz. 19.00
Premiera on-line
Sala Koncertowa Szkoły Muzycznej
im. T. Szeligowskiego w Lublinie
Czytaj więcej »

Fonie Lublina 2021 - Z kart muzyki rosyjskiej

Z kart muzyki rosyjskiej

Premiera on-line 7 lutego 2021, godz. 19:00
Trybunał Koronny w Lublinie


Czytaj więcej »

Zmarła Teresa Galas wieloletni Członek SPAM

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarła Teresa Galas, osoba bez reszty oddana krzewieniu kultury muzycznej jako kierownik Działu Upowszechniania Muzyki Filharmonii Krakowskiej w latach 1979-2009 oraz Członek Zarządu Oddziału Krakowskiego SPAM w latach 2003-2019.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 26 stycznia 2021 roku o godz. 13.00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. 


Czytaj więcej »

Zmarł Członek Zarządu Łódzkiego Oddziału SPAM prof. Janusz Kopczyński

Z głębokim żalem i wielkim niedowierzaniem przekazujemy kolejną, niezwykle smutną dla nas, informację o śmierci prof. dr hab. Janusza Kopczyńskiego - wybitnego oboisty, członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, a w ostatnich latach - członka Zarządu łódzkiego oddziału SPAM.
Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 25 stycznia 2021 r. o godzinie 13:30 w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się ok. godz. 14.50 na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Za swoją działalność artystyczną, naukową oraz pedagogiczną prof. Janusz Kopczyński został uhonorowany Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2003), Złotą Odznaką Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (2008), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2011) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2012).

Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi w klasie profesora Józefa Ciepłuchy (dyplom z wyróżnieniem w 1976 roku), laureatem II nagrody X Ogólnopolskiego Konkursie Młodych Instrumentalistów we Włoszakowicach (1977).
Od stycznia 1975 roku był członkiem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej, w której przez wiele lat pełnił funkcję pierwszego oboisty. Z zespołem tym wielokrotnie występował za granicą i dokonywał nagrań płytowych. Był również członkiem orkiestry kameralnej „Rubinstein Sinfonietta”.

Prowadził działalność solową (m.in. koncerty solowe z Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej i Rubinstein Sinfonietta) i kameralną (trio obojowe, kwintet dęty, trio stroikowe, trio obój, fagot, fortepian; m.in. dwukrotnie występy w Paryżu oraz w Niemczech). Był członkiem Kwintetu Dętego Filharmonii Łódzkiej „Camerata pro Arte” i Tria Stroikowego Filharmonii Łódzkiej. Współpracował z Orkiestrą Ballet Clasique Paris, orkiestrą Teatru Wielkiego w Łodzi.

Równolegle rozwijał działalność pedagogiczną. Początkowo w PLM w Łodzi (od 1976 do 1983 roku), gdzie pełnił też funkcję kierownika sekcji instrumentów dętych, a od 1983 roku w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadził klasę oboju.
W latach 1999-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego tej uczelni.
Od 1 października 2006 do 2018 roku był kierownikiem Katedry Instrumentów Dętych i Perkusyjnych.
W 2014 roku otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych.

Był jurorem konkursów krajowych i międzynarodowych. Pełnił funkcję dyrektora Międzynarodowych Akademickich Konkursów Oboistów i Fagocistów w Łodzi w latach 2008, 2011 i 2014.

O terminie pogrzebu prof. Janusza Kopczyńskiego poinformujemy wkrótce
Czytaj więcej »

Koło nr 9 SPAM w Szczecinie zapraszana na koncert Mistrz Walerian

Mistrz Walerian

24 stycznia 2021, godz. 17.00
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Transmisja online koncertu dla melomanów w każdym wieku.

Czytaj więcej »

Z pisma do MKIDN w sprawie umów o dzieło dla artystów wykonawców

W trwającym obecnie sporze o wykonania artystyczne, przedstawiamy fragment pisma ZG SPAM do MKiDN z 2019 roku, w którym opisaliśmy trudną sytuację, w jakiej znaleźli się artyści wykonawcy. Oto bowiem niektórzy kontrolerzy ZUS, mimo że żadne przepisy nie zostały zmienione, zaczęli podważać zawarte umowy o dzieło na wykonanie artystyczne.

Wyrośliśmy w tradycji naznaczonej myślą filozoficzno-estetyczną Romana Ingardena, w której dzieło muzyczne w postaci partytury („utworu schematycznego”- według Ingardena) stanowi tylko „byt intencjonalny”, gdyż ze względu na niedostateczną precyzję zapisu muzycznego i niemożność definitywnego określenia wszystkich cech, jakości i parametrów utworu, wymaga „dookreślenia”-poprzez artystyczne wykonania. Są one najważniejszą formą egzystencji dzieła muzycznego, w przeciwieństwie bowiem do dzieła malarskiego czy literackiego muzyka nie jest dostępna odbiorcom bezpośrednio, ale potrzebuje pośrednika - artysty – muzyka, który poprzez twórcze zachowania ujednoznacznia wieloznaczność schematu (zapisu) dzieła i konkretyzuje je w postać brzmieniową. Czytanie partytury (dostępne zresztą nielicznym) nie zastąpi obcowania z urzeczywistnionym brzmieniowo dziełem.” Małgorzata Chmurzyńska ZG SPAM

Czytaj więcej »

Do przewodniczących SPAM

Szanowni Państwo,

1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi płatnik składek zobowiązany jest poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło w ciągu 7 dni od jej zawarcia. ZUS przygotował w tym celu specjalny druk ZUS RUD. W związku z powyższym proszę wszystkie Oddziały podlegające pod rozliczenia w ZG SPAM o przesyłanie mailem umów zaraz po ich podpisaniu.

Pozostałe oddziały rozliczające się samodzielnie muszą dokonywać zgłoszeń do ZUS samodzielnie.


Z poważaniem,
Joanna Mioduszewska
Główna Księgowa SPAM

Czytaj więcej »

Zmarł Zasłużony Członek SPAM prof. Jan Kaniewski


Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 18 stycznia 2021 o godz. 11.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach.
Czytaj więcej »